R.V. Support

Sinds jaar en dag kennen we het fenomeen “shirtsponsor” of “hoofdsponsor”. Echter biedt deze individuele constructie geen bijdrage aan de continuïteit van de vereniging. Met deze wetenschap is er in 2013 een sponsorgroep opgericht om de doelen en wensen van Rijssen Vooruit te waarborgen, RV Support genaamd.

Deze sponsorgroep biedt de ondernemers de mogelijkheid om zich te conformeren aan Rijssen Vooruit. Als ondernemer levert  U, gezamenlijk met andere leden van RV Support, een grote bijdrage aan het voortbestaan in het algemeen en de groeimogelijkheden van de club in het bijzonder !

Binnen RV Support bestaan 2 sponsormogelijkheden; een gouden of zilveren sponsor. Beide mogelijkheden bieden U als ondernemer vele reclame-uitingen, zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Graag verwijzen we U naar de Subpagina “Gouden Sponsor” en “Zilveren Sponsor”. Hier staan vermeld welke sponsoren U zijn voorgegaan en wat U voor Uw bijdrage tegemoet mag zien. Één voorbeeld hiervan is een vermelding op het grote RV Support sponsorbord !

Sinds de oprichting hebben we  direct al enkele gouden en zilveren sponsors mogen verwelkomen.  De doelstelling en verwachting is dit aantal binnen korte termijn op te schroeven mede door de inzet van de Sponsorcommissie.

Buiten RV Support bestaat er uiteraard de mogelijkheid op andere wijze de club een warm hart toe te dragen. Te denken valt aan een reclamebordsponsor, stille sponsoren of sponsoren die hun giften in natura willen doneren. Verder zijn er nieuwe sponsormogelijkheden binnen Rijssen Vooruit, waaronder een scorebordsponsor of vlaggensponsor. Ook kan er gekozen worden voor een groot sponsordoek van ca 20 m2 !

Kortom, voor iedere ondernemer bestaat er bij Rijssen Vooruit een perfecte mogelijkheid zijn of haar bedrijf op eigen wijze onder de aandacht te brengen. Uniek aan visuele sponsoring bij Rijssen Vooruit is de ligging van ons sportpark, waar veel traffic is.

Bent U geïnteresseerd in één van de mogelijkheden? Neemt U dan contact op met de sponsorcommissie van Rijssen Vooruit:  sponsorcommissie@rijssenvooruit.nl