Informatie over het lidmaatschap bij Rijssen Vooruit

Voor alle zaken met betrekking tot de ledenadministratie kunt u contact op nemen met:


Anja Hoevink
Esstraat 180
7462 EM Rijssen
Tel : 0548-516370 
Email: ledenadministratie@rijssenvooruit.nl 

 

Contributie
Contributie betalingen worden middels een machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Puppy's ( 4 tot 6 jaar): € 3,- per maand
Puppillen (6 tot 12 jaar): € 6,- per maand
Junioren (12 tot 17 jaar) : € 8,- per maand
Senioren van 18 jaar en ouder: € 13,- per maand
Zaal leden : € 16,00 per maand*

Steunende leden: € 8,- per maand (mensen die lid zijn maar niet voetballen)

* zaalleden die ook actief zijn op het veld betalen totaal voor zaal en veld € 25,- per maand.
 

Donateurs:
Rijssen Vooruit kent naast leden ook donateurs. 
Gelukkig wel, want dit is een ook een respectabele groep mensen die op deze manier de club steunen. Kosten van een lidmaatschap zijn: € 15.00 per jaar. Hiervoor kunt u terecht bij het Bestuur.

Aanmelden:
Het aanmelden van nieuwe leden kan alleen door het invullen van het aanmeldingsformulier en het invullen van een machtigingskaart. Deze formulieren dienen ingeleverd te worden bij Anja Hoevink. De aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in het clubhuis en bij Anja Hoevink. 
Let op: Bij aanmeldingen van leden boven de 16 moet men een kopie van je legitimatiedocument mee nemen!

Voor leden vanaf 11 jaar en ouder moet er bij het aanmeldingsformulier ook een pasfoto worden bijgevoegd, dit in verband met de spelerspas die verplicht is vanaf de D - Pupillen.
(bij inschrijven van nieuwe jeugdleden moet daarbij het liefst 1 van de ouders aanwezig zijn i.v.m. het invullen van een machtigingskaart)

Wijzigingen
Adres, verandering van bank of gironummer, spelend naar niet-spelend lid ook schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie.

Overschrijving
Voor de overschrijving van en naar een andere voetbalvereniging moet overschrijving worden aangevraagd bij de K.N.V.B. (ook als je al een tijdje niet meer hebt gevoetbald). Overschrijving wordt verleend per seizoen en moet worden aangevraagd voor 31 Mei. Overschrijvingen buiten deze periode worden maar beperkt verleend.

Overschrijvingen gaan tegenwoordig digitaal

Afmelden
Het afmelden/overschrijven van leden kan uitsluitend bij Anja Hoevink.

Wat heb je nodig om bij Rijssen Vooruit te voetballen?
Voor de wedstrijden heb je om te beginnen natuurlijk voetbalschoenen en scheenbeschermers nodig. Dat hoeven helemaal geen dure merkschoenen te zijn, ze moeten gewoon “lekker zitten”. Scheenbeschermers zijn verplicht (door de KNVB) bij de wedstrijden; als je ze niet draagt, mag je niet voetballen of trainen. Wedstrijd tenue's worden aangeleverd door Rijssen Vooruit bij wedstrijden. Na de wedstrijd lever je deze weer in zodat RV deze kan wassen. Voor trainingen dien je voor eigen kleding te zorgen. 

Tenue:
Alle teams van Rijssen Vooruit spelen in door sponsoren beschikbaar gestelde tenues. 
U hoeft dus geen wedstrijdkleding aan te schaffen. Ook het wassen van de wedstrijdkleding gebeurt centraal binnen de club. U betaalt hiervoor wasgeld wat berekend zit in de contributie. 
De ter beschikking gestelde kleding blijft ten allen tijde eigendom van Rijssen Vooruit. 
 

Verzekeringen
Door middel van het lidmaatschap van Rijssen Vooruit bent u automatisch ook lid van de K.N.V.B. De K.N.V.B. heeft ten behoeve van zijn leden en vrijwilligers een secundaire collectieve ongevallenverzekering en een secundaire collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Op deze verzekeringen kan door een lid of vrijwilliger een beroep worden gedaan wanneer de betreffende eigen verzekering qua dekking niet toereikend is of dekking op de eigen verzekering is uitgesloten. Let hierbij op dat alleen leden van Rijssen Vooruit die ook contributie betalen en dus automatisch lid zijn van de KNVB aanspraak kunnen maken op deze secundaire verzekering. Alle leden van Rijssen Vooruit dit niet speelgerechtigd zijn maar enkel vrijwilliger of donateur zijn kunnen geen aanspraak maken op deze verzekering. Bent u er niet zeker van of u een beroep kunt doen op deze verzekering dan kunt u dit nagaan bij Reinier Strokap.

Leden die een beroep willen doen op de dekking van de verzekering dienen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Secretaris : Harry Scholten

Beknopt dekkingsoverzicht KNVB verzekering
Schadeformulier KNVB verzekering