2001 - 2010

Eind 1999 wordt het bestuur van de v.v. Rijssen Vooruit benadert door de erven Jordaan, de eigenaar van de huidige locatie van Rijssen Vooruit. Zij willen een huurovereenkomst met Rijssen Vooruit voor het gebruik van de locatie, waarvan de vereniging het recht van opstal heeft en welke van het begin af vrij van huur is. Nadat er een conceptovereenkomst bij de notaris is opgemaakt laten de erven Jordaan niets meer van zich horen. In 2003 komt het verzoek van de firma Kreileman namens de erven Jordaan om mee te werken aan een eventuele verplaatsing van Rijssen Vooruit. Vanaf eind 2005 behartigt Credo Integrale Planontwikkeling de belangen omtrent de verhuizing van Rijssen Vooruit namens de erven Jordaan. Het bestuur heeft altijd te kennen gegeven onder bepaalde voorwaarden aan een verplaatsing te willen mee werken. Sinds 2009 ligt de bal bij de gemeente, want zij moeten met een juiste locatie komen.

In 2000 kon de kampioensvlag voor het 2e elftal van Arrevee in top . Ook gaat Rijssen Vooruit in dit jaar een samenwerking met het AZC Markelo aan. Dit heeft 2 voordelen: de jeugdelftallen kunnen zo op peil worden gehouden en het sociale gezicht van de vereniging komt nog duidelijker naar voren, want de club zorgt ervoor dat er wekelijks een aantal jeugdigen met een niet gemakkelijk verleden in hun vaderland nu een paar keer per week even in een andere omgeving komen. 

In 2002 start Rijssen Vooruit met een 1e elftal op de zaterdag in de 4e klasse van de KNVB. Dit elftal bestaat uit spelers met een Syrisch Orthodoxe achtergrond. Dit elftal promoveert gelijk in het eerste jaar via de nacompetitie naar 3e klasse. 

In april 2004 wordt het 1e zaterdagteam door het bestuur uit de competitie gehaald, nadat er op 2e paasdag een scheidsrechter wordt gemolesteerd. Het A1 elftal speelt de 3 resterende competitiewedstrijden, die het 1e zaterdag elftal nog moet spelen in opdracht van de KNVB.
Uit het feit dat het bestuur na dit besluit vele steunbetuigingen krijgt van clubs uit de regio blijkt wel dat dit de enige juiste oplossing is.

Het A1 elftal wordt in dit jaar in de eigen competitie kampioen evenals het C1 elftal.
Ook het zondag 1e is dicht bij promotie, want na het behalen van een periodetitel zijn er twee promotiewedstrijden tegen Activia uit Deventer. De eerste wedstrijd eindigt in 2-2. In de tweede wedstrijd scoort Activia in de allerlaatste minuut de 1-1. Uiteindelijk wint Activia de penaltyreeks en bewerkstelligt zodoende promotie naar de 5e klasse. Al met al een zeer bewogen seizoen voor Rijssen Vooruit.

Ook wordt in 2004 het 95 jarig jubileum op grootse wijze gevierd.
In 2005 begint het bestuur met vrijwilligers voor het clubgebouwbeheer, zo staan er steeds andere personen achter de bar en dit slaat aan.

Tijdens de jaarvergadering neemt Harm Hoevink afscheid en verlaat het hoofdbestuur na 13 jaar voorzittersschap. Harm is totaal verrast als de heer Dollekamp van de KNVB hem namens diezelfde KNVB de zilveren bondsspeld en een oorkonde overhandigt. 

In juni 2006 staat de familie Novak, een uitgeprocedeerd gezin uit Hongarije, bij het gemeentehuis en zij hebben geen onderdak meer. Rijssen Vooruit stelt één van haar kleedruimtes beschikbaar en zorgt dat de familie te eten krijgt. (leden van Rijssen Vooruit koken bij toerbeurt voor het gezin) Na 2 weken is het gezin plotseling vertrokken. Ook worden vanaf dit jaar de geruchten over een eventuele verplaatsing van Rijssen Vooruit groter. Het bestuur van Rijssen Vooruit krijgt tijdens de jaarvergadering een vrijbrief van haar leden om aan een eventuele verplaatsing mee te werken.

In 2007 is promotie van het 1e elftal naar de 5e klasse na het winnen van de 3e periode weer dichtbij, maar de laatste wedstrijd tegen V & L gaat verloren. Op de jaarvergadering krijgt Harry Scholten de gouden KNVB bondsspeld opgespeld door Ate Brunnekreef namens de KNVB. Harry zegt deze speld te zien als een waardering voor de gehele vereniging en draagt hem op aan alle bestuursleden waarmee hij de laatste 23 jaar heeft samengewerkt.

In september 2007 komt ook het sociale karakter van de club opnieuw naar voren. Deze keer is het voor 1e elftalspeler Yeya, die woont op het AZC en een vriendin met dochtertje heeft die door procedures dakloos zijn geworden en terug naar hun geboorteland moeten. 

Via acties lukt het de club om € 1300,00 bijeen te brengen. Met dit geld lukt het om 5 maanden onderdak en eten te betalen voor Lina en Britny. Zij wonen nu in Angola en zijn gelukkig.
In 2008 is men bij Rijssen Vooruit druk bezig met het opknappen van de gebouwen, want in het jubileumjaar 2009 moet alles er perfect uitzien. De club begint het nieuwe seizoen met een eerste elftal, een tweede elftal, een C elftal, een D - team, een F - team en een mini F - team. 
Dit jaar beginnen we weer aan een nieuw avontuur namelijk een dameselftal en zo lijkt het ledental weer te stijgen. Op oudejaarsavond is er een Silvesterparty en wordt het jubileumjaar 2009 van Rijssen Vooruit ingeluid met een groots vuurwerk.