1991 - 2000

Na dit jubileum kreeg de club een kleine opleving maar deze was van korte duur want in 1993 werd de jeugdafdeling opgeheven en ging R.V. alleen door met drie senioren elftallen. Toch werd in 1994 het 85 jarig jubileum groots gevierd met artiesten zoals De Spitfires en Gordon. Toch na dit feest gaat het met Rijssen Vooruit verder bergafwaarts en komt het met nog maar 2 elftallen uit in de competitie.

Aan het eind van het seizoen 95/96 heeft de club nog maar 63 leden en lijkt het einde van Rijssen Vooruit in zicht , totdat in oktober 1996 het bestuur door Tubantia verslaggever Gerard Smink werd benaderd en deze spoorde het bestuur aan om nog eenmaal een poging te wagen om Rijssen Vooruit weer nieuw leven in te blazen. Tijdens het sportgala in december kreeg Rijssen Vooruit 5 minuten spreektijd om de club te promoten en tijdens deze 5 minuten werd de jeugdactie “ Wij hebben het veld, u de jeugd ?" gestart. Deze jeugdactie zou voor Rijssen Vooruit zeer succesvol worden.

Het seizoen 1997/98 was voor R.V ook zeer succesvol , want er werd met 3 senioren elftallen aan de competitie deelgenomen en bij de jeugd een B en D elftal en er werd wekelijks met een F team getraind.

In november 97’’ beleefde Rijssen Vooruit haar voorlopige sportieve hoogtepunt met het behalen van een periodekampioenschap een succes waar al 22 jaar op gewacht werd en wat hen meteen een nominatie voor sportploeg van het jaar opleverde tijdens het sportgala. Begin 1998 word de bestuurskamer flink uitgebreid en word de tribune die dan inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst staat in zijn geheel opgeknapt. Aan het eind van het seizoen is het ledental inmiddels de 120 gepasseerd.

Aan het seizoen 1998/99 word wederom weer met 3 senioren elftallen deelgenomen met deze aantekening dat elk elftal minimaal 16 spelers heeft. Ook de jeugd doet dit jaar weer mee en begint met een B,D en F elftal en het inmiddels in het leven geroepen jeugdbestuur kan na de winterstop ook een E-elftal in de competitie doen.
Ook tijdens het sportgala van 1998 is Rijssen Vooruit weer present, dit maal waren de klussers en Harry Scholten die twaalfeneenhalf jaar penningmeester was genomineerd voor een eervolle vermelding.

Op het sportgala van 1999 heeft R.V. Jan Bakker genomineerd voor een eervolle vermelding vanwege zijn meer dan 40-jarig lidmaatschap van R.V. en voor zijn inzet voor de sport in Rijssen in zijn algemeen. 

Nu op de éénennegentigste verjaardag bloeit de vereniging als nooit te voren, want voor het volgende seizoen komt er een vijfde senioren elftal bij en de jeugd heeft het nieuwe seizoen een A,C,D,E,F-team. Ook is het ledental de 175 gepasseerd. Zoals u begrijpt zijn wij trots op wat er de laatste jaren bij ons is gebeurd en dit komt vooral door de inzet van een aantal leden zoals de vrijwilligers, het jeugdbestuur en in mijn ogen vooral het bestuur, maar toch moeten wij er voor waken dat wij niet te gauw tevreden zijn want stilstand is achteruitgang.