Gratis WiFi in de kantine

Gratis WiFi in de kantine

Rijssen Vooruit heeft in de kantine een gratis WiFi spot. Via deze spot kan er gratis gebruik worden gemaakt van het internet bij Rijssen Vooruit. Iedereen kan onbeperkt gebruik maken van deze mogelijkheid! 

Wat moet je doen om gebruik te maken van WiFi?
Om gratis gebruik te maken van de WiFi moeten er wel een aantal stappen gevolgd worden. Er moet eerst verbinding worden gemaakt met het netwerk voordat je gebruik kunt maken van het WiFi. Verbinding maken met het WiFi netwerk doe je zo:

Stap 1: Zoek met je notebook of telefoon naar beschikbare draadloze netwerken.
Stap 2: Je zult nu 2 netwerken zien van Rijssen Vooruit. Deze netwerken heten "rijssenvooruit.nl" en "rijssenvooruit.nl-quest". Er moet verbinding worden gemaakt met het netwerk "rijssenvooruit.nl-quest". Dit is ook de enige niet beveiligde verbinding waarmee verbinding kan worden gemaakt..
Stap 3: Je bent nu verbonden met het netwerk maar je kan er nog geen gebruik van maken. Open eerst je internet browser en surf naar een willekeurige site. Je komt automatisch terecht op de login pagina van het netwerk. Op deze login pagina wordt gevraagd om een wachtwoord.
Stap 4: Vul op deze login pagina het wachtwoord "gast" in. Uiteraard zonder aanhalingstekens.
Je bent nu verbonden met het internet en kunt hier onbeperkt gebruik van maken.

Veel internet plezier!Voorwaarden gebruik van het draadloze internet:
- het internet mag alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruikt worden 
- er mogen en kunnen maximaal 10 gebruikers tegelijk inloggen op het draadloze netwerk
- het is verboden om online illegale handelingen uit te voeren 
- het is verboden om misbruik in welke zin dan ook te plegen van de verbinding
- Rijssen Vooruit biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden. 
- Daar waar van toepassing gelden de huisregels van Rijssen Vooruit zoals die is vastgelegd in het Algemeen Reglement van Rijssen Vooruit. Rijssen Vooruit is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot internet te blokkeren. 
- Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. 
- Rijssen Vooruit kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Rijssen Vooruit houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren. 
- Rijssen Vooruit is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker. 
- De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
- Rijssen Vooruit neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
- De gebruiker verklaart Rijssen Vooruit k nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Rijssen Vooruit verplicht zich zijn netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zoveel mogelijk te beperken. 
- Rijssen Vooruit is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Rijssen Vooruit niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Rijssen Vooruit of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in log-in procedure, account en e-mail adres. 
- De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Rijssen Vooruit voortvloeiende schade. 
- Rijssen Vooruit behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden op gezette tijden voor veranderingen.


Disclaimer 
Rijssen Vooruit heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen. Rijssen Vooruit heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen.
Rijssen Vooruit neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het netwerk. Rijssen Vooruit neemt geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt worden aan de instellingen van uw computer en kan geen garanties geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw computer.


Wanneer u inlogt op het netwerk van Rijssen Vooruit gaat u automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden en kunt u geen rechten ontlenen aan het gebruik van dit netwerk.